งานสัมมนาหัวข้อ “การออกแบบโรงแรมแนวใหม่ ต้อนรับ AEC”

งานสัมมนาหัวข้อ “การออกแบบโรงแรมแนวใหม่ ต้อนรับ AEC” ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตวังท่าพระ)
ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2557