งานสัมมนาให้ความรู้ โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์

งานสัมมนาให้ความรู้ โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2557
โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมมือกับ ธนาคารกสิกร K SME และ TEE
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง วันที่ 29 กรกฎาคม 2557