บรรยากาศงานสถาปนิกภูเก็ต ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้

บรรยากาศงานสถาปนิกภูเก็ต ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2557