โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2557 ณ ห้องเชียงแสน โรงแรมเซ็นทราราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557