งานสัมนา"เรื่องร้อนแห่งปี โอกาสสำคัญ" แนวทางการจดทะเบียนโรงแรมให้ถูกต้องและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ

      การสัมมนาสำหรับชาวเชียงใหม่ที่ต้องการทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมอย่างถูกกฎหมาย พบกับตัวแทนภาครัฐจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอ โยธาฯ เทศบาล การยื่นขออนุญาต แนวทางการดำเนินการให้ได้ใบอนุญาตโรงแรม พร้อมสถาปนิก...ให้คำปรึกษาด้านการปรับปรุงอาคาร
      ร่วมจัดงานโดย บริษัท โมเดร์น พร็อพเพอรีตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมโรงแรมภาคเหนือ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.ภาคเหนือ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่

      ทางบริษัท ทีซัส เอ็กเซลเล้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้มอบสิทธิพิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้น เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องผลิตนำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ทุกขนาดรับส่วนลด 10% เฉพาะในงานนี้เท่านั้น