โครงการ รีสอร์ท พราวภูฟ้า

โครงการ รีสอร์ท พราวภูฟ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์ภูพราว ติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ ขนาด 2,000 ลิตร แผงแผ่นเรียบจำนวน 20 แผง

ผลงานปี : 2554

โครงการ รีสอร์ท พราวภูฟ้า โครงการ รีสอร์ท พราวภูฟ้า โครงการ รีสอร์ท พราวภูฟ้า โครงการ รีสอร์ท พราวภูฟ้า