โครงการ โรงแรม จี หัวหิน

โครงการ โรงแรม จี หัวหิน บริษัท โฆษิตชัยวัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ ขนาด 7,000 ลิตร แผงแผ่นเรียบจำนวน 60 แผ

ผลงานปี : 2554

โครงการ โรงแรม จี หัวหิน