โครงการ เชียงใหม่เมดเทคซิสเต็มส์

โครงการ เชียงใหม่เมดเทคซิสเต็มส์ บริษัท เชียงใหม่เมดเทคซิสเต็มส์ จำกัด ติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ ขนาด 900 ลิตรต่อชั่วโมง แผงหลอดแก้วจำนวน 20 แผง

ผลงานปี : 2554

โครงการ เชียงใหม่เมดเทคซิสเต็มส์ โครงการ เชียงใหม่เมดเทคซิสเต็มส์ โครงการ เชียงใหม่เมดเทคซิสเต็มส์