โครงการ ปริ๊นเซส ฟูดส์

โครงการ ปริ๊นเซส ฟูดส์ บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับความร้อนทิ้งจากปล่องไอเสีย ขนาด 15,000 ลิตร แผงแผ่นเรียบจำนวน 168 แผง

ผลงานปี : 2554

โครงการ ปริ๊นเซส ฟูดส์ โครงการ ปริ๊นเซส ฟูดส์ โครงการ ปริ๊นเซส ฟูดส์ โครงการ ปริ๊นเซส ฟูดส์ โครงการ ปริ๊นเซส ฟูดส์