โครงการ Hug Nimman Hotel เฟส 1-2

โครงการ Hug Nimman Hotel เฟส 1-2 บริษัท ซีเอ็มเอฟ พัฒนา จำกัด ติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ ขนาด 5,000 ลิตร แผงแผ่นเรียบจำนวน 50 แผง

ผลงานปี : 2555

โครงการ Hug Nimman Hotel เฟส 1-2 โครงการ Hug Nimman Hotel เฟส 1-2