โครงการ ชัยพัฒนาฟาร์ม

โครงการ ชัยพัฒนาฟาร์ม บริษัท ชัยพัฒนาฟาร์ม จำกัด ติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ ขนาด 5,000 ลิตร แผงแผ่นเรียบจำนวน 48 แผง

ผลงานปี : 2555

โครงการ ชัยพัฒนาฟาร์ม โครงการ ชัยพัฒนาฟาร์ม โครงการ ชัยพัฒนาฟาร์ม