โครงการ โรงพยาบาลลานนา

โครงการ โรงพยาบาลลานนา บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด ติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ ขนาด 10,000 ลิตร แผงแผ่นเรียบจำนวน 80 แผง

ผลงานปี : 2555

โครงการ โรงพยาบาลลานนา โครงการ โรงพยาบาลลานนา โครงการ โรงพยาบาลลานนา