โครงการ โรงแรม เขาใหญ่แกรนด์วิว

โครงการ โรงแรม เขาใหญ่แกรนด์วิว บริษัท ทิวป่าไม้งามเขาใหญ่ รีสอร์ท จำกัด ติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบผลิตน้ำร้อนแบบปั๊มความร้อน ขนาด 4,000 ลิตร แผงแผ่นเรียบจำนวน 18 แผง และปั๊มความร้อนขนาด 25 กิโลวัตต์

ผลงานปี : 2555

โครงการ โรงแรม เขาใหญ่แกรนด์วิว โครงการ โรงแรม เขาใหญ่แกรนด์วิว โครงการ โรงแรม เขาใหญ่แกรนด์วิว โครงการ โรงแรม เขาใหญ่แกรนด์วิว โครงการ โรงแรม เขาใหญ่แกรนด์วิว