โครงการ โรงแรม แอทพิงค์นคร ห้วยแก้ว

โครงการ โรงแรม แอทพิงค์นคร ห้วยแก้ว บริษัท บ้านพิงค์นคร จำกัด ติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบผลิตน้ำร้อนแบบปั๊มความร้อน ขนาด 3,500 ลิตร แผงแผ่นเรียบจำนวน 20 แผง

ผลงานปี : 2556

โครงการ โรงแรม แอทพิงค์นคร ห้วยแก้ว โครงการ โรงแรม แอทพิงค์นคร ห้วยแก้ว