ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3.5 กิโลวัตต์

บ้านคุณนพดล แลสันกลาง
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3.5 กิโลวัตต์
ที่อยู่ 229 หมู่ 13 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ผลงานปี : 2557

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3.5 กิโลวัตต์ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3.5 กิโลวัตต์