โครงการ หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 8

โครงการ หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบผลิตน้ำร้อนแบบปั๊มความร้อน

ผลงานปี : 2556

โครงการ หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 8 โครงการ หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 8 โครงการ หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 8