โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

บริษัท เชียงใหม่ใกล้หมอ จำกัด
ติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ
ขนาดการผลิตน้ำร้อนปริมาณ 7,500 ลิตร โดยใช้แผงรับแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบจำนวน 70​ แผง

Chiang Mai Klai Mor Hospital.
Chiangmai Krai Mor Co.,Ltd. The company was founded over 15 years, located on Chiang Mai - Chiang.
Installed a solar hot water system with waste heat from air conditioning, a 7500-liter, and flat panel of 70 panels.

ผลงานปี : 2557

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ