ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6.0 กิโลวัตต์

บ้านคุณนิสิต  บุญเพ็ง
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6.0 กิโลวัตต์
ที่อยู่ 145 หมู่ 5 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานปี : 2557

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6.0 กิโลวัตต์ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6.0 กิโลวัตต์