โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

โครงการ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
ที่ตั้ง 24 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบผลิตน้ำร้อนแบบปั๊มความร้อน

ขนาดการผลิตน้ำร้อนปริมาณ 8,000 ลิตร โดยใช้แผงรับแสงอาทิตย์แบบหลอดแก้ว จำนวน 18​ แผง และปั๊มความร้อนขนาด 48 kW จำนวน 2 ชุด

ผลงานปี : 2558

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว