โรงแรมแอทพิงค์นครห้วยแก้ว เฟส 2

โรงแรมแอทพิงค์นครห้วยแก้ว เฟส 2
ที่อยู่ ซอยพลับพลึง ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
ติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบผลิตน้ำร้อนแบบปั๊มความร้อน

ขนาดการผลิตน้ำร้อนปริมาณ 4,000 ลิตร โดยใช้แผงรับแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบจำนวน 30​ แผง และปั๊มความร้อน 19 กิโลวัตต์

ผลงานปี : 2558

โรงแรมแอทพิงค์นครห้วยแก้ว เฟส 2 โรงแรมแอทพิงค์นครห้วยแก้ว เฟส 2 โรงแรมแอทพิงค์นครห้วยแก้ว เฟส 2 โรงแรมแอทพิงค์นครห้วยแก้ว เฟส 2