ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6.0 กิโลวัตต์

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 6 กิโลวัตต์

ที่อยู่ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี เชียงใหม่ 50140

 

ผลงานปี : 2564

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6.0 กิโลวัตต์