ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 10.0 กิโลวัตต์

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 10 กิโลวัตต์

ที่อยู่ จ.ลำปาง

ผลงานปี : 2564

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 10.0 กิโลวัตต์