ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 กิโลวัตต์ พร้อมระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 ลิตร

ติดตั้งชุดระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดการผลิตน้ำร้อนปริมาณ 300 ลิตร และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 3 กิโลวัตต์

ที่อยู่ ต.แม่สา อ.แม่ริม เชียงใหม่ 50180

ผลงานปี : 2564

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 กิโลวัตต์ พร้อมระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 ลิตร