โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดการผลิตน้ำร้อนปริมาณ 40,000 ลิตร 
ที่อยู่ 171 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

ผลงานปี :

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.