ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 10.0 กิโลวัตต์

บ้านคุณสมศรี  โกยหิรัญ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 10.0 กิโลวัตต์
ที่อยู่ 238/49 หมู่ 6 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานปี : 2557

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 10.0 กิโลวัตต์ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 10.0 กิโลวัตต์