ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 10.0 กิโลวัตต์

บ้านหม่อมหลวงกัลวิทท  เทวกุล
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 10.0 กิโลวัตต์
ที่อยู่ 214/103 หมู่ 5 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานปี : 2557

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 10.0 กิโลวัตต์ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 10.0 กิโลวัตต์