ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4.0 กิโลวัตต์

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4.0 กิโลวัตต์
ที่อยู่ 100/4 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานปี : 2557

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4.0 กิโลวัตต์ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4.0 กิโลวัตต์