ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3.5 กิโลวัตต์

บ้านคุณบันทึก  วิชัยศรี
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3.5 กิโลวัตต์
ที่อยู่ 321/68 หมู่ 4 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานปี : 2557

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3.5 กิโลวัตต์ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3.5 กิโลวัตต์