โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

โครงการ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด
ติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 8,500 ลิตร แผงแผ่นเรียบจำนวน 64 แผง

ผลงานปี : 2554

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม