ภาพบรรยากาศการออกบูธประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศการออกบูธประชาสัมพันธ์ ณ เซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า เชียงใหม่ ชั้น 1
ระหว่างวันที่ 29 ก.ย.57 - 5 ต.ค. 57