เครื่องผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water Heater)

 

เครื่องผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ แบ่งการติดตั้งออกเป็น 2 รูปแบบดังนี้

1.การติดตั้งแบบ Unit คือ การติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนขนาดการผลิตไม่เกิน 1,000 ลิตรต่อวัน เป็นชุดติดตั้งสำเร็จรูปโดยมีแผงรับแสงอาทิตย์ติดกับตัวถังสะสมน้ำร้อนสามารถติดตั้งได้ง่ายและสะดวก เหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัย โรงแรมหรือรีสอร์ทขนาดเล็ก 

2.การติดตั้งแบบ Project คือ การติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนขนาดการผลิตมากกว่า 1,000 ลิตรต่อวัน จะต้องทำการประเมินหน้างานเพื่อทำการออกแบบและคำนวณปริมาณการใช้น้ำร้อนเพื่อการติดตั้งที่เหมาะสมและการทำงานเต็มประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับ โรงแรม โรงพยาบาล  หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มีความต้องการใช้น้ำร้อนในปริมาณมาก

(*หมายเหตุ-การติดตั้งขึ้นอยู่กับสถานที่ติดตั้ง ปริมาณการใช้หรือปัจจับอื่นๆ สนใจสามารถสอบถามบริษัทได้โดยตรง) 

เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย ส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ

1.แผงรับรังสีแสงอาทิตย์ ( Flat Plate Solar Collector )
แผงรับรังสีอาทิตย์ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย และได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากลจาก 2 สถาบันชั้นนำด้านแสงอาทิตย์ ได้แก่ หน่วยวิจัยระบบทางอุณหภาพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร

2.ถังเก็บสะสมน้ำร้อน ( Thermal Storage Tank )
ถังสะสมน้ำร้อนแบบรับความดัน ช่วยให้แรงดันน้ำร้อนขาออกเท่ากับแรงดันน้ำเย็นขาเข้าถัง จึงสามารถจ่ายน้ำร้อนไปได้ทั่วทุกจุดที่ต้องการใช้น้ำร้อน ตัวถังผลิตจากวัสดุสแตนเลส เคลือบด้วยสาร Enamel ภายในถังเคลือบสาร Enamel พร้อมหุ้มฉนวนอย่างดีเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อน การป้องกันพิเศษสามารถทนความดันและการทำงานที่หนักโดยผ่านการทดสอบความดัน 260,000 ครั้ง ตามมาตรฐานสากลที่เข้มงวด ทนกรดและด่างกัดเซาะ อายุของน้ำร้อนและการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของอุณหภูมิ ต้านทานการปนเปื้อนช่วยเก็บรักษาอุณหภูมิของน้ำร้อนไว้ได้นานกว่า 3 วัน พร้อมด้วยความร้อนสำรองในกรณีทีความเข้มของรังสีอาทิตย์ต่ำ

 

หลักการทำงานของเครื่องผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Collector)


ภาพแสดงตัวอย่างเครื่องผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (สินค้าจริงเป็นรุ่นที่ทันสมัยกว่านี้)

 

          เครื่องผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงรับรังสีอาทิตย์ ถังเก็บน้ำร้อน แหล่งความร้อนเหลือทิ้งหรือปั๊มความร้อน (กรณีเป็นแบบผสมผสาน) อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน และเครื่องสูบน้ำหมุนเวียน โดยแผงรับรังสีอาทิตย์จะทำหน้าที่รับรังสีจากดวงอาทิตย์ ถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำหรือตัวกลางที่ไหลผ่านแผงรับรังสี โดยอาศัยเครื่องสูบน้ำหมุนเวียน หรือการไหลโดยธรรมชาติที่เรียกว่า “Thermosyphon” คือ น้ำร้อนจะลอยขึ้นในขณะที่น้ำเย็นจะไหลลงน้ำเย็นในส่วนล่างของถังเก็บน้ำจะไหลลงสู่ส่วนล่างของแผงรับแสงอาทิตย์ (Solar Collector) เมื่อได้รับความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบกับแผง ตัวแผงก็จะแปลงและเก็บพลังงานความร้อน น้ำเย็นจึงกลายเป็นน้ำร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 40-70 องศาเซลเซียส แล้วลอยตัวขึ้นไปตามท่อเข้าสู่ส่วนบนของถังเก็บน้ำร้อน

ภาพแสดงหลักการทำงานของระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

          การควบคุมอัจฉริยะ: คุณสามารถตั้งอุณหภูมิ และเวลาของเครื่องไฟฟ้าสำรองได้โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ เป็นประเภทห่อหุ้มภายนอกโดยโครงสร้างมีการแลกเปลี่ยนความร้อนประสิทธิภาพสูงและความมั่นคงของระบบที่สูงวาล์วนิรภัย PITจะปล่อยความดันอัตโนมัติและปกป้องถังน้ำกับอิทธิพลของอุณหภูมิและความดันสูง อีกทางหนึ่งคือวาล์วน้ำที่ปล่อยเข้าไปสามารถระบายน้ำออกโดยอัตโนมัติและต่อต้านอิทธิพลของแรงดันน้ำที่สูงมากจากด้านนอก

 

ประโยชน์ของระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

  1. สร้างความคุ้มค่าในระยะยาว อายุการใช้งานยาวนานกว่า 20 ปี
  2. ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีขนาดเล็กลง เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า สายไฟ เป็นต้น
  3. ประหยัดค่าใช้จ่ายทางไฟฟ้า เนื่องจากระบบไม่ใช้ไฟฟ้าในกระบวนการผลิตน้ำร้อน
  4. ปลอดภัยจากปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้ารั่วไหล
  5. การดูแลรักษาและบำรุงซ่อมแซมง่าย สะดวก
  6. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการอนุรักษ์พลังงานและนวัตกรรม ลดการใช้เชื้อเพลิง
  7. การอาบน้ำอุ่นทุกวัน มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ช่วยให้ผ่อนคลาย บำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่น ทำความสะอาดล้ำลึก

ตัวอย่างผลงานของ TSUS Group

       
การติดตั้งเครื่องผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Unit บริเวณบ้านพักอาศัยทั่วไป

    
NA NIRAND ROMANTIC BOUTIQUE RESORT                  THAI AKARA - Lanna Boutique Hotel        

       
S 17 @NIMMAN HOTEL                                           CHIANGMAI GRANDVIEW