เครื่องผลิตน้ำร้อนจากปั้มความร้อน (Heat Pump)

ปั๊มความร้อน (Heat Pump) เป็นเทคโนโลยีผลิตน้ำร้อนเพื่อการประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้มากถึง 60 – 70 % เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยสามารถทำอุณหภูมิน้ำร้อนใช้งานได้ตั้งแต่ 40 องศาเซลเซียสไปจนถึง 60 องศาเซลเซียส จึงเหมาะกับการนำไปใช้งานในสถานประกอปการทั้งในภาคอุตสาหกรรม และ บริการ นอกจากนี้การใช้งานปั๊มความร้อนยังมีผลพลอยได้เป็นอากาศเย็นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในห้องครัว ห้องอาหาร ห้องโถง ลิฟท์ ฯลฯ เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน และ ลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

หลักการทำงานของปั๊มความร้อน

ปั๊มความร้อนเป็นชุดอุปกรณ์ทำความร้อนที่อาศัยหลักการทำงานเดียวกันกับระบบปรับอากาศ เพียงแต่เรานำมาใช้ประโยชน์ในด้านความร้อน โดยทำหน้าที่ดึงความร้อนจากอากาศในบริเวณรอบๆไปถ่ายเทให้กับน้ำ ทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นน้ำร้อนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ขณะเดียวกันอากาศที่ถูกดึงความร้อนไปก็จะมีอุณหภูมิลดลงเป็นอากาศเย็นซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการใช้งานปั๊มความร้อน


ภาพแสดงกระบวนการผลิตน้ำร้อนโดยปั๊มความร้อน

นอกจากการใช้ปั๊มความร้อนในการผลิตน้ำร้อนใช้งานในกิจกรรมการใช้น้ำร้อนต่างๆแล้ว เรายังสามารถใช้ระบบปั๊มความร้อนในการผลิตความร้อนใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆได้อีกมากมาย อาทิเช่น การใช้ปั๊มความร้อนในกระบวนการอบแห้ง (Heat Pump Drying System) การใช้ปั๊มความร้อนในระบบผลิตน้ำร้อนใช้งานและน้ำเย็นในการปรับอากาศ

(Hot and Chill Water System – Water to Water Heat Pump) การใช้ปั๊มความร้อนในการเพิ่มอุณหภูมิสระว่ายน้ำ ( Swimming Pool Heat Pump) เป็นต้น ซึ่งทางบริษัท ทีซัส มีความพร้อมในการให้บริการในส่วนของการออกแบบ ให้คำปรึกษา และ ติดตั้งระบบปั๊มความร้อนในการใช้งานให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอปการ โดยทีมงานวิศวกรและช่างผู้เชี่ยวชาญ

ผลงานการติดตั้งปั๊มทำความร้อน

บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

โรงแรมเขาใหญ่แกรนด์วิว รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี

โรงแรมแอคพิงค์นคร จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาคารบุญสมมาร์ติน โรงพยาบาลมหาราชนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่