งานอบรม Battery flow โดยตัวแทนจากบริษัท Redflow Australia

(Redflow นวัตกรรมแบตเตอรี่จากออสเตรเลีย)

 

      บริษัททีซัสกรุ๊ป ได้เชิญตัวแทนวิศวกรผู้เชียวชาญเรื่อง Flow Battery จากบริษัท Redflow Australia เพื่ออบรมทางภาคฤษฎีและการสาธิตการติดตั้งแบตเตอรี่นวัตกรรมใหม่เบื้องต้น รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ
วันที่ 4-5 กันยายน 2560 ณ บริษัท ทีซัส เอ็กเซลเล้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

    Flow Battery การทำงานเหนือระดับกว่าแบตเตอรี่ทั่วไป ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้สนใจจากกลุ่มสาขาอาชีพต่าง ๆ อย่างมาก ทั้งด้านงานวิจัย งานนวัตกรรม งานพลังงานทดแทน งานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ งานด้านพลังงานจากแสงอาทิตย์ Flow Battery มีความโดดเด่นที่

  • สารที่อยู่ในแบตเตอรี่สามารถ Overhaul ได้และสามารถใช้งานได้เสมือนใหม่
  • อายุการใช้งานยาวนานกว่า 10 ปี พร้อมรับประกัน 10 ปี
  • การลงทุนครั้งเดียวที่ได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า
  • โวลต์การทำงานของแบตเตอรี่ 48 โวลต์
  • การออกแบบและดีไซน์ที่ทันสมัย รองรับทุกการใช้งาน