โครงการ พี.ที.ดีเวลลอปเมนท์ เชียงใหม่

โครงการ พี.ที.ดีเวลลอปเมนท์ เชียงใหม่ บริษัท พี.ที.ดีเวลลอปเมนท์ เชียงใหม่ จำกัด ติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3,000 ลิตร แผงหลอดแก้วจำนวน 6 แผง

ผลงานปี : 2555

โครงการ พี.ที.ดีเวลลอปเมนท์ เชียงใหม่ โครงการ พี.ที.ดีเวลลอปเมนท์ เชียงใหม่