Thai Akara Lanna Boutique Hotel

เลขที่ 133 ถนนราชภาคินัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบผลิตน้ำร้อนแบบปั๊มความร้อน
ขนาดการผลิตน้ำร้อนปริมาณ 4,000 ลิตร โดยใช้แผงรับแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบจำนวน 18​ แผง

ผลงานปี : 2559

Thai Akara Lanna Boutique Hotel Thai Akara Lanna Boutique Hotel Thai Akara Lanna Boutique Hotel Thai Akara Lanna Boutique Hotel